Zajęcia metodą W.Sherborne

Metoda Weroniki Sherborne, zwana Metodą Ruchu Rozwijającego ma za zadanie zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka, dotyczących kontaktów z dorosłymi. Jest to metoda ogólnorozwojowa pozwalająca dziecku rozwijać świadomość własnego „ja”, a zarazem metoda diagnostyczna i terapeutyczna.
Poniżej filmiki ze skrawkiem naszych zajęć, które realizujemy tą metodą 😁😁😁