Pracować nad dzieckiem (…) znając je , rozumiejąc i kochając”

                                                                                                                   Cecylia Plater-Zyberkówna „Kilka myśli o wychowaniu…”

Autorskie Przedszkole im. Cecylii Pater-Zyberkówny jest pierwszym etapem nauczania i wychowania w placówkach CPZ, na które składają się Przedszkole, Żeńska i Męska Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące. Program edukacji przedszkolnej i szkolnej są ściśle powiązane i stanowią spójną całość opartą na trzech filarach Tradycji, Wychowaniu           i Edukacji.

Tradycja to ponad 137 letnie doświadczenie, czerpanie z myśli i dokonań fundatorki Cecylii Plater- Zyberkówny, uzupełnianych przez pedagogikę Marii Montessori, Helen Parkhurst  i ruch „nowego wychowania” zmierzający do reformy wychowania przedszkolnego  i kształcenia szkolnego. Różne metody „ośrodków zainteresowań”, nauczania całościowego, globalnego, łącznego lub ekspresywnego, tzw. szkół pracy i szkół aktywności dziecka, nauczania wg planu daltońskiego, wg metody projektów, szkoły wspólnot dziecięcych i szkolnych – to wszystko wiedza i doświadczenie, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi w placówkach im. Cecylii Plater-Zyberkówny.

Wychowanie rozumiane jako rozwój społeczno-emocjonalny przebiega w przedszkolu w przestrzeni bezpieczeństwa i zabawy i jest ściśle powiązany z rozwojem poznawczym.
Dziecko jest podmiotem działań wychowawczych i rozwija się dzięki własnej aktywności. 

Proces wychowawczy opiera się na zaufaniu i partnerstwie. Skupia się na zasadach odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Właściwy rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych jest czynnikiem determinującym sukcesy szkolne i dlatego program wychowawczy przedszkola jest skorelowany z programem wychowania i nauczania początkowego w klasach 1-3 i odwołuje się do „Filozofii Szkół”. Realizowane programy są pogłębiane w kolejnych latach nauki szkolnej. Zajęcia z emocjami dla przedszkolaków „Spotkania z Inspektorem Krokodylem” są w szkole pogłębiane w ramach „Apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej”. Zajęcia z uważności „Spokój i uważność żabki” są programem realizowanym w przedszkolu i klasie I. 

Wspieranie rozwoju w obszarze społeczno- emocjonalnym przełoży się na lepsze funkcjonowanie w szkole: nawiązywanie  i utrzymywanie relacji z dorosłymi i dziećmi, na reagowanie na różne, często złożone sytuacje społeczne.

Edukacja to praca twórcza, rozwijanie zainteresowań i pasji ma ona w przedszkolu przede wszystkim formę zabawy, która stymuluje do rozwoju poprzez wzbudzenie potrzeby działania, tworzenia, odkrywania i eksperymentowania. 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w grupach wiekowych maksymalnie 15 osobowych. Programy nauczania są dedykowane odrębnie dla każdej grupy. W ramach zajęć edukacyjnych realizowana jest podstawa programowa w autorski sposób rozszerzana na wszystkich zajęciach Zajęcia dodatkowe obejmują bardzo szeroki zakres, i są tak dobierane, aby dać możliwość dzieciom rozwijania swoich zainteresowań i pasji (lista zajęć jest weryfikowana każdego roku). 

Klasa „O” realizuje program wychowania przedszkolnego kontynuowany w klasach 1-3. Również język angielski, który przedszkolaki maja codziennie, jest skorelowany
z programem nauczania w klasie 1.

 

Zajęcia edukacyjne prowadzą nauczycielki przedszkola i nauczycieli szkoły. Część zajęć odbywa się w salach szkolnych -sali gimnastycznej, sali muzycznej czy sali plastycznej.

Klasa O jest już systematycznie wdrażanie do uczestnictwa w życiu szkolnym poprzez realizację programu w oparciu o karty pracy, wycieczki podsumowujące temat, realizację tematów przy pomocy eksperymentów oraz eksponatów, lekcje w plenerze, wizyty w bibliotece szkolnej, możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych wraz z klasą I, poznanie budynku i zasad panujących w szkole poprzez uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, świętach, identyfikacja w ramach placówek CPZ- jednolity strój, koszulki polo z logo CPZ

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w naszym przedszkolu codziennie i realizowane są w ramach podstawy programowej. Uczestniczą w nich wszystkie, nawet najmłodsze dzieci.

Treści programowe są realizowane poprzez formy zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dzieci, a przekazywana wiedza oparta jest na poprzednio już zdobytych doświadczeniach i umiejętnościach, natomiast materiał nauczania na zajęciach opiera się na tematach bliskich zainteresowaniom dzieci.

Nauczyciel na zajęciach zwraca się do dzieci wyłącznie po angielsku, dzięki czemu przyswajają one język w sposób naturalny, będąc niejako “zanurzone” w języku obcym, zaś odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne, tj.: pacynki, karty pracy, materiały multimedialne, historyjki obrazkowe i inne, sprawiają, że nauka jest bardzo efektywna.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach językowych w naszym przedszkolu dzieci:

 • Osłuchają się z językiem angielskim (zajęcia wyłącznie w języku angielskim)

 • Rozwiną wyobraźnię czytając i oglądając angielskie książeczki z wykorzystaniem rekwizytów wzbudzających dodatkowe zainteresowanie dziecka (storytelling)

 • Zostaną “zanurzone” w świat języka angielskiego bez potrzeby tłumaczenia pojedynczych słów czy tworzenia sztucznych struktur gramatycznych (immersja językowa)

 • Będą się uczyć języka “bezboleśnie” (nauka przez zabawę)

 • Wezmą udział w zabawach tematycznych, scenkach rodzajowych oraz przygotują razem przedstawienie w języku angielskim, wystawiane następnie w szkolnej auli (Drama)

 • Ugotują pyszności nazywając poszczególne czynności i produkty w języku angielskim (Cooking Time)

 • Wykonają piękne prace plastyczne ucząc się jednocześnie języka obcego (Art and Craft)

 • Wezmą udział w konkursie umiejętności nabytych w zakresie języka angielskiego (Kids Got Talent)

 • Poznają zwyczaje Brytyjczyków oraz wybiorą się na herbatkę u brytyjskiej Królowej (Tea Time)

 • Osłuchają się z naturalnym językiem angielskim (program współpracy z wolontariuszami – native speakerami)

Komunikacja jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania młodego człowieka. Umożliwia mu nazywanie świata, przekazywanie informacji otoczeniu, wyrażanie emocji, swoich opinii i potrzeb. Dziecko wykorzystuje do tego między innymi wszelkiego rodzaju miny, gesty, postawę ciała, ale najpełniejszą funkcję spełnia zawsze słowo. Daje ono możliwość wyrażenie siebie w sposób kreatywny, wartościowy i wielobarwny. Dlatego w naszym przedszkolu kierując się dobrem dzieci, oswajając je z barierami, które napotykają na swojej nowej, językowej drodze otaczamy je opieką logopedy.

W ramach regularnych zajęć logopedycznych prowadzimy:

 • Profilaktykę wad wymowy oraz zaburzeń

 • Wspomaganie rozwoju mowy biernej i czynnej na poziomie artykulacyjnym, oddechowym, fonacyjnym, leksykalnym i gramatycznym

 • Rozwijanie komunikacji

 • Ćwiczenia funkcji słuchowych: analizę i syntezę słuchową, pamięć słuchową, słuch fonematyczny

 • Rozwijanie umiejętności poznawczych

Wszystkie nasze spotkania odbywają się w klimacie zabaw pełnych radości i satysfakcji, dzięki czemu dzieciaki zdobywają zasłużone sukcesy. Usprawniając motorykę i kinestezję narządów mowy, pomagamy dziecku przezwyciężać trudności, które mogą mu towarzyszyć na co dzień w prawidłowym wypowiadaniu się. Dzięki naszym spotkaniom, z czasem każda bariera idzie w niepamięć.

Spotkania z Inspektorem Krokodylem – to zajęcia podczas których dzieci będą rozpoznawać, mierzyć oraz uczyć się kontrolowania własne emocji. Nauczą się jak reagować adekwatnie do rożnych, czasami trudnych sytuacji. Jak przyjmować pozytywne i negatywne informacje na swój temat, słychać bez przerywania innym, szacunku dla innych. Naucza się na czym polega współpraca dlaczego jest taka ważna oraz wzajemnie sobie pomagać. Na zajęciach dzieci poznają zabawne historię z życia Inspektora Krokodyla oraz jego licznych przyjaciół. Będziemy rysować, śpiewać, tańczyć, odgrywać scenki dramowe oraz dobrze się bawić.

Zajęcia z uważności – W trosce o kondycję psychiczną oraz dobre samopoczucie naszych przedszkolaków proponujemy zajęcia znane od kilku lat na całym świecie „Spokój i uważność żabki”. Uważność jest narzędziem prostym i skutecznym. Bardzo ważnym w dalszym procesie edukacji. Nadaje się znakomicie dla dzieci i przynosi niemal natychmiastowe rezultaty. Współczesne dzieci bywają często zestresowane, rozkojarzone, maja trudności ze skupieniem uwagi. Na zajęciach będziemy ćwiczyć spokój i uważność oraz umiejętność prawidłowego oddychania. Dzieci będą uczyły się co czuje ich ciało, jakie pojawiają się w nim emocje. Będziemy bawić się, grać, wycinać, rysować, kolorować, czytać i słuchać historie. A wszystko po to, aby zachować pogodę ducha, ciekawość świata i kreatywność i cudowne samopoczucie. 

cykl koncertów edukacyjnych Filharmonii Narodowej,
w którym brały udział dzieci uczęszczające do przedszkola, a także uczniowie na etapie wczesnej edukacji. Koncerty odbywają się raz w miesiącu a każdy z nich ma inny temat przewodni. Grze na instrumentach i śpiewowi towarzyszą często gra aktorska oraz taniec. Każde wystąpienie jest opatrzone komentarzami, tak by prócz możliwości obcowania
z muzyką, dzieci mogły też poszerzać wiedzę i kształtować ciekawość świata.

Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w specjalnie do tego przystosowanej kuchence szkolnej. Są one nastawione na rozwijanie u dzieci samodzielności oraz umiejętności pracy w zespole. Zwracamy też dużą uwagę na wykształcanie u dzieci bezpiecznych nawyków przy korzystaniu ze sprzętów i urządzeń kuchennych oraz promujemy zdrowe żywienie. Podczas zajęć z ukochaną Panią Dorotką pieczemy ciasta i ciasteczka, wykonujemy zwierzęta z owoców i warzyw, przygotowujemy sałatki, owocowe koktajle i wiele innych przysmaków.

Co dwa tygodnie w naszym przeszkolu odbywają się zajęcia Akademia Wynalazców – podczas których wykonywane są z dziećmi różnego rodzaju eksperymenty i doświadczenia. Celem zajęć jest zaciekawienie dzieci eksperymentami, które pomagają w zrozumieniu funkcjonowania otaczającego je świata i rozbudzenie ciekawości naukowej. Staramy się by wszystkie eksperymenty były ciekawe i widowiskowe, co wspomaga proces skupienia uwagi i czyni zajęcia bardziej atrakcyjnymi dla dzieci.

JUDO

Dlaczego ćwiczymy judo w naszym przedszkolu
Wbrew niektórym opiniom judo to idealny sport zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. Oprócz niezaprzeczalnych korzyści psychologicznych jakie niosą ze sobą ćwiczenia w dojo, trenowanie judo zwiększa u dzieci pewność siebie, zmniejsza ilość zachowań niepożądanych w domu i przedszkolu, rozwija zdolności motoryczne
i poznawcze, rozładowuje nadmiar energii. Dodatkowo wspaniale uzupełnia proces integracji zmysłów, które powszechnie są wypracowywane na zajęciach SI (Integracji Sensomotorycznej).Oczywiście judo to także umiejętność samoobrony i poprawnego bezpiecznego upadania, które dziecko może wykorzystać w razie potrzeby przez całe życie.

Judo jest najbezpieczniejszym sportem kontaktowym dla dzieci poniżej 13 roku życia. (Źródło: Amerykańska uczelnia medycyny sportowej – American College of Sports Medicine).

Judo to najlepszy sport dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. (Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia – World Health Organization).

Judo to drugi najbardziej kompletny sport, jaki istnieje. (Źródło: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 2000 – International Olympic Committee, 2000).

Judo to najlepszy sport początkowy do szkolenia dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 21 lat. (Źródło: UNESCO 2017).

Judo to, po wiosłowaniu, ćwiczenia fizyczne o najwyższym zużyciu kalorii: 363 kalorii przez 1/2 godziny. (Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia – World Health organization).

Judo jest trzecim sportem (po piłce nożnej i lekkiej atletyce) śledzonym i oglądany podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich, co wskazuje jak wielką popularnością i zainteresowaniem cieszy się na całym świecie.

5 zasadniczych zalet Judo

Samoświadomość:
Widok dziecka zafascynowanego tym czego się uczy, jest celem, do którego dążą chyba wszyscy rodzice. Judo niewątpliwe wzmacnia wszelkie działania edukacyjne, zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Umiejętność synchronizacji działań ciała i umysłu sprawia, że dzieci lepiej poznają nie tylko siebie, ale także innych.
Elastyczność i równowaga
Wiemy, że dzieci są podatne na różnego typu zranienia. Maluchy instynktownie starają się znaleźć wyjście z wielu sytuacji grożących urazem. Jednak Judo zwykle nie grozi urazami. Co więcej, uczenie się technik i prawidłowych ruchów powoduje, że dzieci trenujące Judo nieustannie skręcają się, obracają, zginają, a w rezultacie wzmacniają swoją elastyczność. Takie ćwiczenia również pomagają dzieciom utrzymać równowagę w momencie potknięcia się.
Koncentracja i skupienie
Biorąc udział w zajęciach Judo, adepci tego sportu muszą być nieustannie skoncentrowani na wykonywanych czynnościach, aby nie zagrozić sobie lub partnerowi. Choć obserwując zajęcia Judo może wydawać, że grupka dzieciaków uczy mocowania się i walki ze sobą, to jednak trening uczy dzieci zachowania równowagi, wyzwolenia mocy i podstaw biomechaniki, nawet jeśli maluchy w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy.
Etyka współzawodnictwa
Zawody Judo różnią się od współzawodnictwa w innych sportach walki. Rytuał kłaniania się przeciwnikowi i sędziemu wyraża podziękowanie za gotowość rywala do walki i arbitra do jej oceny. Obowiązkowy ukłon i uścisk dłoni po zakończeniu walki podkreślają znaczenie uczciwej rywalizacji.
Samoobrona
Chociaż z niechęcią myślimy, że dziecko mogłoby znaleźć się w sytuacji zagrożenia przemocą, to jednak taka możliwość zawsze istnieje. Judo nie naucza walki z użyciem broni, ani nawet ciosów (uderzeń czy kopnięć), a jednak dzieci uczą się walki wręcz i kontrolowania przeciwnika wystarczająco długo, aby mieć szansę ucieczki bez szwanku. Pewność siebie, którą daje dziecku Judo, nie pozwala się terroryzować
.

Rytmika – umuzykalnienie jest zajęciem zgodnym z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Umuzykalnienie realizuje podstawę programową dotyczącą rozwoju muzycznego, kształtowania zdolności twórczych dziecka, aparatu mowy, rozwoju społecznego.

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Stosowane są różnorodne formy pracy z dziećmi tj.: nauka piosenki ilustrowana gestem i ruchem adekwatnym do treści, zabawy ruchowe przy muzyce, taniec, praca z instrumentami perkusyjnymi itd. sprawiają, że zajęcia te są ogromnie lubiane i atrakcyjne dla dzieci. W pracy z grupami przedszkolnymi wykorzystywane są także znane i przynoszące niezwykłe efekty metody: C. Orffa (instrumenty perkusyjne wykonane również z przedmiotów codziennego użytku), W. Scherbourne i metody relaksacyjne, aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, metody Klanzy- min. tańce integracyjne.

Zajęcia rytmiki w naszym przedszkolu  odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej i czasami wspólnie dla wszystkich. W każdej grupie wiekowej wprowadzane są piosenki tematycznie dostosowane do aktualnej pory roku lub wydarzenia oraz elementy tańców ludowych i integracyjnych. Realizowany jest  także cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.  

Podczas zajęć prowadzone są także ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się  wielu zahamowań.

Każde zajęcia rytmiki rozpoczynają się muzycznym powitaniem oraz ćwiczeniami rytmicznymi wprowadzającymi:(marsz, bieg i podskoki). 

Dzieci  podczas zajęć rytmicznych doskonalą także aparat mowy poprzez mówienie krótkich tekstów w odpowiednim rytmie, kształcą  słuch muzyczny  i  pamięć muzyczną.   

Dzieci także:

•  słuchają krótkich utworów muzycznych o różnym charakterze ( np. muzykę klasyczną, współczesną, utwory dziecięce)

• grają na instrumentach perkusyjnych

• tańczą

Dla  dzieci  rytmika  jest rozrywką  integrującą  je  ściśle z rówieśnikami,  pozwalającą  na  tworzenie nowych więzi społecznych. Koryguje trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji, uwagi. 

Rytmika  realizuje  także ważne cele wychowawcze:
•    uczy społecznych zachowań;
•    rozwija zdolności kontaktowania się;
•    kształtuje zdolność wczuwania się;
•    dziecko wyrabia  poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
•    uczy się samodzielności i przystosowania do grupy jak również niezależnego, odpowiedzialnego postępowanie wewnątrz grupy rówieśniczej;
•    buduje poczucie własnej wartości, pewności siebie i zaufania do siebie;
•    dziecko nabywa umiejętność samooceny, decydowanie o sobie

Organizacja przedszkola 

Przedszkole mieści się w kamienicy przy ulicy Pięknej 24/26, gdzie od ponad 137 lat funkcjonują placówki Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Liceum Ogólnokształcące i Żeńskie i Męskie Szkoły Podstawowe. Każda z placówek dysponuje wydzieloną częścią budynku. Fakt współistnienia wszystkich tych organizmów pozwala na wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej oraz tworzenie i realizowanie autorskich programów.

W przedszkolu znajdują się dwie sale dydaktyczne- dla grupy 5-6 latków oraz sala dla młodszej grupy 3-4 latków. Wiele zajęć dodatkowych odbywa się w przystosowanych do tego pracowniach między innymi: sali gimnastycznej, auli szkolnej, sali muzycznej oraz w gabinetach specjalistów.

Dodatkowym atutem, oprócz dogodnej lokalizacji, jest fakt iż dysponujemy pełnym zieleni dziedzińcem. Pełni on funkcję rekreacyjną oraz znajduje się na nim plac zabaw.

Przedszkole czynne jest od 7:30 do 17:30. W tym czasie realizujemy harmonogram dnia oraz tygodniowy rozkład zajęć.