Z naszego przedszkola

Rekrutacja trwa!

Drodzy rodzice, Przypominamy, że rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok! Znajdujemy się w dogodnej lokalizacji, w centrum Warszawy. Cechują … Czytaj dalej

0

Komunikaty

Cecylki to przedszkole, w którym każde dziecko dobrze się czuje

Prywatne Przedszkole im. Cecylii Plater-Zyberkówny mieści się na parterze kamienicy przy ul. Pięknej 24/ 26, gdzie od ponad 130 lat funkcjonują placówki Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater- Zyberkówny. Budynek posiada własny plac zabaw , na którym dzieci mają do swojej dyspozycji m. in. huśtawki, drabinki, piaskownice oraz nieduże boisko do gry w piłkę.

W przedszkolu znajduje się przestronna sala zajęć dla 5 i 6- latków oraz sala dla 3-4 latków. Zajęcia rytmiczne i ruchowe prowadzone są na szkolnej sali gimnastycznej, a dostęp do auli, sceny, instrumentów muzycznych oraz sprzętu nagłaśniającego daje możliwość wystawiania dziecięcych przedstawień oraz organizacji wspólnych spotkań z rodzicami.

Nauczyciele w swojej pracy z dziećmi korzystają z wielu metod dydaktycznych, np. plan daltoński, pedagogika Marii Montessorii, glottodydaktyka, Batti Strauss, Metoda Dobrego Startu,   metoda projektów. W placówce realizowane są projekty m.in. Mały Miś w świecie wielkiej literatury, Uczymy dzieci programować, Kuchcikowo. Dzieci biorą też udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

Przedszkole stawia w centrum dziecko jako jednostkę o indywidualnych potrzebach i ogromnej ciekawości świata, a zajęcia pozwalają dotknąć, spróbować i doświadczyć oraz uczą krytycznego myślenia, współpracy i samodzielności. Przez codzienne obcowanie z językiem angielskim dzieci w sposób naturalny nabywają umiejętności posługiwania się tym językiem. Popołudniami różne różne grupy wiekowe bawią się razem, co sprzyja nauce odpowiedzialności za siebie i innych.

Z placówką współpracują specjaliści, tj. pielęgniarka, pedagog, psycholog, pedagog terapeuta i logopeda.

Posiłki dla dzieci przygotowywane są w naszej lokalnej kuchni i dopasowywane specjalnie do potrzeb małych dzieci. W przypadku zaleceń lekarskich możliwe jest indywidualne dopasowanie diety dziecka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: cecylki@cpz.edu.pl lub tel. 22 621 52 54

Godziny otwarcia przedszkola: 7:30- 17:30

Podział zajęć edukacyjnych według wieku oraz zdolności dziecięcych zakłada:

  • grupy do 15 osób
  • dwie grupy wiekowe 5-6 latki ( „zerówka“) oraz 3-4 latki
  • realizację odrębnego dla każdej grupy wiekowej programu nauczania w oparciu o poszerzające wiedzę karty pracy
  • eksperymenty i zabawy
  • prowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywizujące
  • wycieczki edukacyjne
  • lekcje w plenerze
  • specjalnie dedykowany 5,6- latkom program wdrażania do nauki szkolnej – roczne przygotowanie przedszkolne
  • dla najstarszych możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych wraz z klasą I, co zapewnia płynne przejście do szkoły podstawowej

 

Znajdziecie nas również na Facebooku!